Sprawdź opinie o nas na
Menu :  
Akceptujemy płatności  
Wyszukiwarka :  
Regulamin

 Sprzedawcą w sklepie internetowym meskarzecz.pl jest firma INTER PRO Sp. z o.o.  mieszcząca się w Katowicach ul. Wojciecha 51b/10 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380949 posługująca się numerem NIP 9542721953 numerem  REGON 241911440

 1. Sklep internetowy realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 2. Ceny w sklepie internetowym wyrażone są w walucie polskiej.
 3. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane i zdjęcia nie zawierają uchybień loub błędów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd oferowanych produktów, jednak mogą istnieć niewielkie różnice między zdjęciem a produktem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed podjęciem decyzji, prosimy o kontakt z pracownikiem sklepu.
 4. Klient ma prawo do wglądu i poprawy przekazanych danych osobowych. Sprzedawca nie gromadzi danych osobowych w innym celu niż realizacje umowy sprzedaży.
 5. Zakupu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży miedzy Zamawiającym a firmą INTER PRO Sp. z o.o. oraz akceptacją regulaminu sklepu internetowego, jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie internetowym.
 7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu wiadomość potwierdzającą zamówienie. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin oznacza rezygnację z zamówienia i jego automatyczne anulowanie.
 8. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od formy płatności oraz stanu magazynowego. Zwykle termin realizacji zamówienia nie przekracza 2 dni roboczych. W przypadku chwilowego braku towaru, klient zostaje poinformowany o planowanym terminie dostawy drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 9. Zamówienie złożone w dzień roboczy (tj. od poniedziałku do piątku) po godzinie 13:00 będzie rozpatrywane w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zamówienia.
 10. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 11. Zamówienie z formą płatności: przedpłata realizowane będzie po zaksięgowaniu należnej sumy.
 12. Przy zamówieniu z formą płatności przedpłata sklep internetowy czeka do 7-miu dni na zaksięgowanie przelewu. Po bezskutecznym upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.
 13. W przypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł skontaktować się z zamawiającym w ciągu 7 dni zamówienie zostaje anulowane.
 14. Wraz z towarem dostarczony jest paragon lub faktura VAT, w zależności od opcji wybranej przez Zamawiającego.
 15. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia  w przypadku gdy zamówienie wzbudza wątpliwość. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
 16. Gdy zamówienie za pobraniem przekracza kwotę 800 zł brutto należy dokonać przedpłaty w wysokości 25% wartości zamówienia. Różnica między wartością zamówienia a wpłaconą przedpłatą stanowi kwotę pobrania przy odbiorze przesyłki.
 17. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego.
 18. Koszty przesyłki podane są w chwili składania zamówienia pod warunkiem, że przesyłka nie będzie ważyć więcej niż 30 kg. W przeciwnym razie koszty przesyłki ustalane są indywidualnie.
 19. Aktualizacja stanów magazynowych sklepu internetowego odbywa się raz dziennie. Może wystąpić sytuacja, gdy zamawiany towar jest już niedostępny. O braku towaru klient zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną. A w przypadku wcześniejszej przedpłaty - pieniądze zostaną zwrócone na konto klienta
 20. Po wysłaniu zamówienia Sprzedawca powiadomi Kupującego o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie.
 21. Wszystkie zamówione artykuły w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem firm kurierskich oraz własnego transportu na terenie miasta Katowice i okolic.
 22. Reklamacje
  • Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późn. zm. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne zapisy niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej z tytułu rękojmi należy zgłosić reklamację: pocztą elektroniczną na adres reklamacje@meskarzecz.pl kobiecygadzet , zabawkidladzieci nazwę towaru oraz o ile jest to możliwe numer dokumentu zakupu, datę zakupu, oraz opis problemu i żądania.
  • W momencie zgłoszenia reklamacji Klient, może zostać poproszony o uzupełnienie dokumentacji, niezbędnej do rozpatrzenia reklamacji m. in. dokumentacji zdjęciowej lub o przesłanie reklamowanego towaru Poczta Polską na adres korespondencyjny na koszt Sklepu
  • W terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  • W przypadku, gdy Sklep nie uznaje roszczenia klienta, wówczas klient może się zwrócić o interwencję do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  • Sklep zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
 23. Kupujący może odstąpić od dokonanego zakupu bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Kupujący musi powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Towar nie może nosić śladów używania, uszkodzeń itp. Opakowanie firmowe produktu musi być oryginalne, nie może być zniszczone, naruszone i nie może być zaklejone bezpośrednio taśmą pakową. Niezbędny także jest paragon fiskalny lub faktura jako dowód zakupu w naszej firmie. Najpóźniej w terminie 14 dni od powiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu Kupujący musi wysłać zwracany towar na własny koszt na adres: INTER PRO Sp. z o.o., 40-474 Katowice ul.Wojciecha 51b/10. Wzór formularza odstąpienia od umowy (do pobrania tutaj) - wzór w załączniku
 24. Przesyłki zwrotne za pobraniem nie będą odbierane. Po uznaniu trybu odstąpienia od umowy za poprawny tj. spełnieniu wymagań co do braku użytkowania towaru, Sprzedawca wystawia Fakturę korygującą VAT i przesyła ją na adres wskazany przez Kupującego. Pieniądze zwracane są za pomocą przelewu lub przekazu pieniężnego na adres wskazany przez Kupującego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę podpisanej przez Kupującego kopii Faktury korygującej VAT. Sprzedawca nie odpowiada za błędne wskazanie przez Kupującego adresu, na który mają być zwrócone pieniądze.
 25. Jeżeli Zamawiający stwierdzi podczas odbioru przesyłki uszkodzenia to jest on zobowiązany zgłosić ten fakt kurierowi oraz sporządzić wraz z nim protokół zniszczenia. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostaje wymieniony na wolny od wad lub następuje zwrot gotówki za zakupiony towar.
 26. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pod adresem: reklamacje@kobiecygadzet.pl lub telefonicznie na nr 78 22 00 000.
 27. INTER PRO Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści regulaminu, jak również wszystkich zasad zakupu towaru opisanych na stronie sklepu oraz specyfikacji produktów w sklepie internetowym. Prezentacja zawartości sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

Dizajnerskie gadżety dla mężczyzn | Prezent dla Niego | Prezent dla chłopaka | Prezent dla mężczyzny | gadżety dizajnerskie